Centrum Medyczne DAJAX MED

Działa wespół z centrum BHP świadcząc kompleksowe usługi na rzecz pracodawców. W naszej ofercie znajdą Państwo również usługi z zakresu diagnostyki, lecznictwa specjalistycznego oraz pełen pakiet badań realizowanych w ramach Medycyny Pracy.

Poznaj naszą ofertę

ZAPRASZAMY

Poniedziałek – Piątek
8.00 – 16.00

ul. Czarnieckiego 36
59-220 Legnica

 76 854 84 66
601 874 303

Witamy w Centrum Medycznym DAJAX MED

Centrum Medyczne DAJAX MED działa wspólnie z CENTRUM BHP świadcząc kompleksowe usługi na rzecz pracodawców. W naszej ofercie znajdą Państwo również usługi z zakresu diagnostyki, lecznictwa specjalistycznego oraz pełen pakiet badań realizowanych w ramach Medycyny Pracy. Najwyższą jakość świadczonych przez nas usług zapewnia wysoko wykwalifikowany zespół lekarzy, pielęgniarek oraz personelu pomocniczego, który każdego dnia służy swoją wiedzą i zaangażowaniem. Nasze gabinety wyposażone są w nowoczesny sprzęt medyczny spełniający wszelkie wymogi techniczno-sanitarne.

Misja

szkolenia bhp Legnica, medycyna pracy Legnica

Dostosowanie środowiska pracy do możliwości pracowników, uwzględniając ich stan zdrowia fizycznego i psychicznego.

Idea

szkolenia bhp Legnica, medycyna pracy Legnica

Utworzenie solidnej platformy współpracy pomiędzy pracownikiem, pracodawcą i służbą medycyny pracy, tak aby wdrażane zasady profilaktyki zdrowotnej umożliwiły wnikliwą ocenę stanu zdrowia pracujących, ustalenie przyczyn i częstotliwość występowania chorób zawodowych oraz wypadków w pracy, a w konsekwencji pozwoliły na opracowanie skoordynowanych działań ukierunkowanych na pracownika lub grupy pracownicze.

Wizja

szkolenia bhp Legnica, medycyna pracy Legnica

Ustanowienie i utrzymanie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, tak aby zapewnić optymalne zdrowie fizyczne i psychiczne pracującym.

szkolenia bhp Legnica, medycyna pracy Legnica

MEDYCYNA PRACY

Najwyższą jakość świadczonych przez nas usług zapewnia wysoko wykwalifikowany zespół lekarzy, pielęgniarek oraz personelu pomocniczego, który każdego dnia służy swoją wiedzą i zaangażowaniem. Nasze gabinety wyposażone są w nowoczesny sprzęt medyczny spełniający wszelkie wymogi techniczno-sanitarne.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracującym

Zapewniamy profesjonalny system usług medycznych obejmujący kompleksową obsługą medyczną wszystkich pracowników.

lux med Legnica, medicover Legnica
 • wstępne

 • okresowe

 • kontrolne

 • wysokościowe

 • psychologiczne

 • do celów sanitarnych

 • osób narażonych na promieniowanie jonizujące

 • do prawa jazdy wszystkich kategorii

 • operatorów jezdniowych wózków podnośnikowych

 • operatorów ciężkiego sprzętu specjalistycznego

Analiza szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika

lux med Legnica, medicover Legnica

Poprzez podjęcie przez pracodawcę działań mających na celu ograniczenie narażenia zawodowego obniży prawdopodobieństwo lub częstość występowania niekorzystnych zmian, czyli ograniczy powstawanie ryzyka zawodowego. Urazy ciała lub nawet śmierć pracownika, choroba zawodowa czy obniżenie sprawności organizmu powstają pod wpływem czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy.

Mamy wypracowane metody analizy warunków pracy, które realizujemy poprzez:

 • uczestnictwo w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

 • opiniowanie podejmowanych środków zapobiegającym wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym

 • współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • dokonywanie przeglądu stanowisk pracy

Proponujemy umowy z zakładami pracy w formie ryczałtowej lub jednostkowej według cennika. Współpracujemy z placówkami medycznymi na terenie całej Polski.Gwarantujemy miłą, sprawną i fachową obsługę.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

76 854 84 66
601 874 303

szkolenia bhp Legnica, medycyna pracy Legnica

SŁUŻBA MEDYCYNY PRACY

Najwyższą jakość świadczonych przez nas usług zapewnia wysoko wykwalifikowany zespół lekarzy, pielęgniarek oraz personelu pomocniczego, który każdego dnia służy swoją wiedzą i zaangażowaniem. Nasze gabinety wyposażone są w nowoczesny sprzęt medyczny spełniający wszelkie wymogi techniczno-sanitarne.

szkolenia bhp Legnica, medycyna pracy Legnica

Rehabilitacja lecznicza pracowników

Rehabilitacja lecznicza uzasadniona patologią zawodową jest realizowana na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1155): „medycyna pracy jest właściwa do prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej patologią zawodową”, finansowana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Ma na celu zwiększenia dostępności do świadczeń fizjoterapeutycznych osób aktywnych zawodowo, których dolegliwości są spowodowane i zaostrzają się na skutek czynności i narażeń zawodowych, w związku z wykonywaną pracą oraz skrócenie do minimum nieobecności w pracy i powrót do prawidłowego funkcjonowania.

szkolenia bhp Legnica, medycyna pracy Legnica

Organizacja pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Pomagamy stworzyć zasady organizacji systemu pierwszej pomocy.
Pierwsza pomoc to zespół czynności na miejscu zdarzenia związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz proste, natychmiastowe zabiegi, w tym również z użyciem wyrobów medycznych i produktów leczniczych, wykonywane na poszkodowanych w wypadkach i katastrofach oraz w razie nagłych zachorowań. System pierwszej pomocy jest to określony i zorganizowany sposób udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym przez wyznaczonych pracowników na podstawie ustalonych procedur, spójnych z innymi procedurami awaryjnymi stosowanymi w przedsiębiorstwie.

Podstawą prawną, na której należy rozpocząć budowanie systemu pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie, są obecnie kodeks pracy oraz ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z nimi obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom sprawnego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku, w tym środków do udzielania pomocy, tj. odpowiednich do rodzaju niebezpieczeństwa urządzeń, sprzętu ratowniczego i innych środków. Zapis ten wyraźnie wskazuje na konieczność wdrożenia rozwiązań systemowych i wyklucza możliwość, że środki do udzielania pierwszej pomocy będą przypadkowe. Podstawowym w systemie zestawem narzędzi medycznych jest apteczka, a bardziej zaawansowanym – punkt pierwszej pomocy. Zasady udzielania pomocy powinny być opisane w instrukcjach, a ich realizacja ma być powierzona wyznaczonym i należycie przeszkolonym pracownikom.

szkolenia bhp Legnica, medycyna pracy Legnica

Organizacja promocji zdrowia pracowników

Korzyści dla pracodawcy z podejmowania programów promujących zdrowie w miejscu pracy:

 • poprawa wizerunku firmy: pracodawca wysyła sygnał, że troszczy się o podwładnych, a firma posiada dobry status ekonomiczny i jest zarządzana w nowoczesny sposób;
 • rozwój osobisty personelu: nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, wzrost poczucia własnej wartości, otwarcie na nowe wyzwania, poprawa kompetencji i zaangażowania;
 • oszczędności kapitałowe: ograniczenie m.in. kosztów absencji chorobowej, wypadków, ryzyka zawodowego, ubezpieczeń;
 • poprawa relacji wewnątrz firmy: integracja personelu, wzrost poziomu moralności i lojalności pracowników
 • zwiększenie poziomu satysfakcji zawodowej pracowników
 • poprawa wizerunku firmy: pracodawca wysyła sygnał, że troszczy się o podwładnych, a firma posiada dobry status ekonomiczny i jest zarządzana w nowoczesny sposób;
 • rozwój osobisty personelu: nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, wzrost poczucia własnej wartości, otwarcie na nowe wyzwania, poprawa kompetencji i zaangażowania;
 • oszczędności kapitałowe: ograniczenie m.in. kosztów absencji chorobowej, wypadków, ryzyka zawodowego, ubezpieczeń;
 • poprawa relacji wewnątrz firmy: integracja personelu, wzrost poziomu moralności i lojalności pracowników
 • zwiększenie poziomu satysfakcji zawodowej pracowników
szkolenia bhp Legnica, medycyna pracy Legnica

Działania na rzecz zdrowia pracowników

Świadczenia prowadzone w zakresie:

 • szczepienia ochronne niezbędne ze względu na wykonywaną pracę w zależności od warunków pracy i narażeni zgodnie z przepisami prawa bez kosztu szczepionek,
szkolenia bhp Legnica, medycyna pracy Legnica

Gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie informacji o ryzyku zawodowym i stanie zdrowia pracowników objętych profilaktyczną opieką medyczną

Świadczymy również usługę gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji o ryzyku zawodowym i stanie zdrowia pracowników objętych profilaktyczna opieką medyczną.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

76 854 84 66
601 874 303

AKTUALNOŚCI

Dajax Centrum BHP

Hurtownia/sklep
768

Centrum szkoleń z zakresu bhp i ppoż,. Sprzedaż artykułów BHP i sprzętu ppoż. Usługi z zakresu Medycyna pracy. Badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Dajax Centrum BHP

Dajax Centrum BHP

4 weeks 22 hours ago

👨‍🔬👷‍♀️👷‍♂️Czy wiesz że w Dajax Centrum BHP👷‍♀️ i Medycyny Pracy👨‍🔬, wykonasz podczas jednego dnia szkolenie BHP i badanie lekarskie. Dajax Med wykonuje badania z zakresu…

Dajax Centrum BHP

Dajax Centrum BHP

1 month 1 week ago

Czy wiesz że w DajaxMed wykonasz profilaktyczne badania krwi ? Wykonujemy kompletne specjalistyczne badania laboratoryjne które droga mailową możesz otrzymać już następnego dnia. ☝️ Zadbaj…

Dajax Centrum BHP

Dajax Centrum BHP

1 month 1 week ago

Czy wiesz że w DajaxMed mamy własną pracownię psychologiczną ??? Nasz zespół psychologów wykonuje kompleksowe badania psychologiczne dla kierowców z każdej kategorii, operatorów maszyn oraz…

Dajax Centrum BHP

Dajax Centrum BHP

1 month 2 weeks ago

W tym trudnym okresie #covid19 😷 DajaxMed jest cały czas otwarte, a nasza wspaniała kadra medyczna, stale wykonuje dla Państwa niezbędne badania abyście mogli zdrowo…

PHU “DAJAX” CENTRUM BHP
medycyna pracy Legnica, szkolenia bhp Legnica
medycyna pracy Legnica, szkolenia bhp Legnica
 • ul. Czarnieckiego 36, 59-220 Legnica

 • 76 854 84 66, 601 874 303

Skontaktuj się z nami

Naszym celem jest nawiązywanie jak najlepszych relacji z naszymi partnerami i klientami. Skontaktuj się z nami juz dziś!

IMIĘ*
NAZWISKO *
ADRES EMAIL*
TELEFON*

TEMAT

JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.